Archív kategorií: Aktuality

Prírodovedný kvíz

Pri príležitosti Svetového dňa lesníctva sa dňa 30.3. v ŠKD uskutočnil prírodovedný kvíz. Blahoželáme víťazom – foto. Viac foto na : https://www.facebook.com/photo/?fbid=453782016551471&set=pcb.453782109884795

Šikovnice – víťazky

Marec – mesiac knihy

Marec mesiac knihy sme si pripomenuli besedou a rôznymi aktivitami . Výstavkou kníh. Aktivity pripravila pani učiteľka Hrtánková – vedúca školskej knižnice.

Beseda , súťaž
Naj… družstvo

Viac foto na : https://www.facebook.com/photo/?fbid=453778596551813&set=pcb.453778883218451

Karneval

Už bol dávno, pradávno. Sú to len spomienky, ale aby sa nezabudlo.

Tretiaci

Druháci
Štvrtáci

Viac foto na : https://www.facebook.com/photo/?fbid=453769706552702&set=pcb.453771206552552

Veľkonočné prázdniny

Termín Veľkonočných prázdnin v tomto školskom roku je 14. apríl – 19. apríl 2022. Posledný deň pred prázdninami sme v škole 13. apríla 2022(streda) a nastupujem opäť do školy 20. apríla 2022.

Prázdniny – prerušenie prevádzky v tomto termíne majú aj naše Mˇ, ŠJ a ŠKD.

Všetkým prajeme krásne a požehnané Veľkonočné sviatky.

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2022/2023

Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2022/2023sa uskutoční nasledovne :

– pohovory s deťmi , kompletizácia prihlášok v dňoch 4.-6. apríla v jednotlivých MŠ ( po telefonickom dohovore aj v ZŠ podľa dohodnutého termínu , č.t. 0910 951 380, prihlášky pre rodičov budú k dispozícii vo Vašej MŠ od 1.4. 2022, alebo si môžete tlačivo stiahnuť na www.zsls.sk v sekcii tlačivá na stiahnutie )

– prihlášky prosím doručte najneskôr do 6.4.2022 do Vašej MŠ, ZŠ alebo pošlite na ada.majsniarova@gmail.com

– dňa 7.4.2022 od 16:00 sa uskutoční slávnostný zápis v budove ZŠ

– na slávnostný zápis si prosím prineste aj rodný list dieťaťa a občiansky preukaz – treba overiť údaje v prihláške.

Sledujte prosím oznamy, web stránku školy. Vzhľadom k pandemickej situácii môže dôjsť k zmene.

Zápis do 1. ročníka -základné informácie pre rodičov

Nová právna úprava posúva zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2022/2023 od 1. apríla do 30. apríla.

Dovtedy by si mali rodičia dôkladne zvážiť výber školy, kam  svoje dieťa zapíšu a zároveň si zistia všetky povinnosti, ktoré im ako zákonným zástupcom detí zo zákona vyplývajú.

Povinnosti rodičov

Každý rodič, resp. zákonný zástupca, s trvalým pobytom na území SR je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2022 šiesty rok života do prvej triedy základnej školy. Táto povinnosť sa viaže na zápis do školy, v lokalite, kde má dieťa trvalý pobyt alebo do inej školy vybranej zákonným zástupcom. Nie je preto rozhodujúce, či majú záujem o súkromnú školu alebo školu v inom obvode a tam dieťa prihlásia a následne i umiestnia. Od povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť.

Termíny zápisu do školy

Zákon ukladá, že zápisy na základných školách prebiehajú v období od 1. do 30. apríla. O bližšom termíne a forme zápisu na našej škole Vás budeme informovať v najbližších dňoch, ešte upresňujeme so zriaďovateľom. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu Vás prosíme, aby ste sledovali upresnenie času a spôsobu zápisu.

Priebeh zápisu

V najbližších dňoch zverejníme prihlášku na web stránke. Určite ju budete mať k dispozícii aj vo Vašich škôlkach. Je potrebné, aby zákonný zástupca túto prihlášku vyplnil do termínu zápisu, príp. do 30. apríla 2022.

Pri zápise bude potrebné predložiť  rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, prípadne rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy (stačí fotokópia), vyplnený dotazník – prihlášku ä dohodneme sa na možnosti odovzdať prihlášku pani učiteľke v škôlke) ,  podľa potreby doklad o zdravotnom znevýhodnení.                                                                                                                                                   

V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do základnej školy.

Zdroj: Portál o vzdelávaní a sebarozvoji: www.eduworld.skCelý príspevokRubrika:Zápis do 1. ročníka

OZNAM pre rodičov MŠ

Vzhľadom na počet prihlásených detí a po konzultácii so zriaďovateľom riaditeľka školy rozhodla, že počas jarných prázdnin( t.j. 7.3.-11.3.2022)budú v prevádzke všetky triedy MŠ.

Základná škola má jarné prázdniny. Počas jarných prázdnin budú prebiehať rekonštrukčné práce v interiéri – úprava schodiska a jarné upratovanie.

Poprosíme zdieľať v skupinách MŠ. Ďakujeme.

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Dňa 16.2. sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Všetci súťažiaci boli úžasní a treba povedať, že latka pre recitátorov bola nastavená naozaj vysoko. Máme šikovných žiakov, ktorých dramatické umenie zrejme baví.

Víťazi :

poézia : 1. miesto: Julianka Ďuriaková

2. miesto : Adelka Masná

3. miesto : Lukáško Masný

próza : 1. miesto : Kristínka Urbánková

2. miesto : Vaneska Kasmanová

3. miesto : Nelka Tomaščíková

Blahoželáme a víťazom budeme držať palce v okresnom kole.

Viac foto na : https://www.facebook.com/photo/?fbid=413289903934016&set=pcb.413290587267281