Plenárne rodičovské združenie

Plenárne rodičovské združenie sa uskutoční 5. septembra 2019 ( štvrtok ) o 16:00 v školskej jedálni.

Program :

1. Hlavné dokumenty školy : ŠkVP, Výchovný program, Školský poriadok…

2. Voľba výboru ZRŠ

3. GDPR

4. Škola v prírode

5. Rôzne : informačný systém školy, práca výboru

Po plenárnom ZRŠ sa uskutočnia triedne stretnutia rodičov.

Srdečne Vás pozývame !