iBobor – pripravte sa na súťaž

V tomto školskom roku budeme súťažiť v dvoch kategóriách :
Drobci ( žiaci 2. – 3. ročníka) dňa 12.novembra
Bobríci ( žiaci 4. ročníka ) dňa 15. novembra
iBobor je medzinárodná informatická súťaž. Viac sa dozviete na: http://www.ibobor.sk/
Žiaci sa už teraz môžu pripravovať. Sú sprístupnené úlohy zo starších ročníkov súťaže na : http://demo.ibobor.sk/sutaz_demo/
alebo na hlavnej stránke v kategórii Technické detaily súťaže – archív.