Týždeň čistoty 21.10. – 25.10. 2019

V týždni 21.10. – 25.10. prebiehala súťaž Týždeň čistoty. Triedy súťažili v udržiavaní poriadku a starostlivosti o čistotu svoju a svojho okolia. Porota bola prísna a pod vedením pani vychovávateľky Súkeníkovej sledovala čistotu a každý deň bodovali čistotu rúk, poriadok v triede, poriadok v šatni a uteráky.
Výsledky : 1. miesto – II. trieda – 97 bodov
2. miesto – I. trieda – 95 bodov
3. miesto – IV. trieda – 94 bodov
4. miesto – III. trieda – 90 bodov
Blahoželáme !

Víťazi