Rodičovské združenie

Triedne rodičovské združenia sa uskutočnia 21. novembra 2019 ( štvrtok ) o 16:00 v jednotlivých triedach.

Hlavný bod programu : výsledky žiakov v prvom štvrťroku šk. roka 2019/2020

Tešíme sa na stretnutie.