OZNAM -prerušenie prevádzky MŠ Babkov – elokované pracovisko.

Riaditeľka ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov oznamuje, že podľa § 2, ods.6 Vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole prerušuje prevádzku MŠ Babkov – elokované pracovisko

od 26.11.2019 do 29.11.2019 ( nástup 2.12.2019).

Odôvodnenie : nedostatok detí – nízky počet ( dňa 25. 11. 2019 len 4 z 19 ). Vysoká chorobnosť.  

Rodičia, ktorí majú problém  s umiestnením dieťaťa a potrebujú MŠ, môžu svoje dieťa prihlásiť  do  MŠ v Lietavskej Svinnej. Prosíme prihlásenie oznámiť skôr ( zabezpečenie stravy)

Tel. č. 041/5688633, alebo mob. 0910 951 380