OZNAM – ponuka práce

Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná – Babkov , Lietavská Svinná 105, 013 11 Lietavská Svinná –Babkov prijme do pracovného pomeru učiteľku MŠ do MŠ v Lietavskej Svinnej na zástup počas PN.
Nástup: ihneď
Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z. – príloha č.1 do 31. 12. 2019, od 01. 01. 2020 príloha č. 4.
Kontakt :  e-mail: zsls@azet.sk, alebo ada.majsniarova@gmail.com,  telefonický kontakt: 0910 951 380