Darujte nám 2% z dane

Opäť Vás oslovujeme s prosbou a súčasne s ponukou darovať našej základnej škole a škôlkam 2% z dane. Môžete nám ich darovať prostredníctvo Nadácie Spoločne pre región. S nadáciou spolupracujeme už dlhý čas a máme s ňou dobré skúsenosti. Nadácia poskytuje aj rôzne finančné bonusy školám a škôlkam, ktoré na 1 žiaka vyzbierajú najväčší obnos finančných prostriedkov.

Vyzbierané finančné prostriedky chceme použiť na zveľaďovanie areálu, nákup športových pomôcok.

Tlačivá : Vyhlásenie – rok 2019

Potvrdenie – rok 2019