Voľné pracovné miesto v ZŠ

 ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov prijme do pracovného pomeru učiteľa/ učiteľku pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)na zástup počas MD s termínom nástupu od 1.septembra 2020 . 

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.

Žiadosť, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť na adresu školy:


Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Svinná 105 , 013 11, Lietavská Lúčka

mailom:ada.majsniarova@gmail.com, č.t. 0910 951 380