Prevádzka MŠ počas prázdnin

Oznam pre rodičov Materských škôl v Lietavskej Svinnej a Babkove.

Ak máte záujem o návštevu MŠ počas prázdnin ( júl ) treba sa zapísať online, alebo telefonicky u Vašej pani učiteľky. Tí , ktorí navštevujú škôlku aj priamo v MŠ. Termín : do 10.6.2020 ( streda ) Po termíne už nebudeme zapisovať.

Podmienky sú stále obmedzené, ale od 1.7. do 31.7. 2020 by sme mohli spustiť 3 skupiny detí – t.j. 2 skupiny v MŠ Lietavská Svinná ( 30 detí ) a 1 skupinu v MŠ Babkov ( 15 detí). Prevádzka stále v čase 7:00 – 16:00.

Podmienky nástupu :

  • poplatok za 1 dieťa : 20 eur ( aj predškoláci )
  • 1.7. pri nástupe preukázať, že máte uhradenú stravu ( okrem predškolákov – dotácia)

Upozornenie pre rodičov – VZN stanovuje počet detí na chod škôlky – najmenej 14 – 15 detí. Vzhľadom na aktuálny stav sme po dohode so zriaďovateľom upravili minimálny počet detí na 11. Ak klesne počet detí pod 11 – prehodnotíme fungovanie skupiny – zátvor. ( Veľké prevádzkové náklady, problém so stravnou jednotkou. )