Oznam pre rodičov ZŠ – nástup

Riaditeľka Základnej  školy s materskou  školou Lietavská Svinná – Babkov oznamuje, že slávnostné otvorenie  školského  roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 o 8:00 hodine ( podľa počasia pred budovou školy, alebo v budove ) .  Príchod žiakov je od 7:30 do 8:00.

Potrebné tlačivá už boli zverejnené – bezpríznakovosť , prihláška do ŠJ

Strava pre  žiakov ZŠ   bude  poskytnutá  od utorka 06. 09. 2022. ŠKD bude v prevádzke od 06.09. 2022.

Zápisné lístky do  Školského  klubu detí žiaci  dostanú  od  triednych  učiteľov, alebo svojej pani vychovávateľky.