Plenárne ZRPŠ + triedne schôdzky v ZŠ

Pozývame rodičov žiakov Základnej školy Lietavská Svinná – Babkov na plenárne ZRPŠ , ktoré sa uskutoční dňa 8.9.2022 ( štvrtok) o 16:00 v jedálni ZŠ. Po plenárnom ZRPŠ sa uskutočnia triedne schôdzky rodičov v triedach.

Prosíme rodičov o prítomnosť na zasadnutiach. Ďakujeme.