Archív kategorií: Aktuality

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 2. februára sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. 

Výsledky :  poézia :  1. miesto Simonka Makuková

2. miesto Viki Ondrejková

3. miesto Klaudika Becíková

próza :  1. miesto  Timka Ševčíková,

2. miesto  Saška Sajdová

3. miesto Tánička Hudecová

Do  regionálnej súťaže pôjde našu školu reprezentovať  Timka Ševčíková.  Držíme palce.

Testovanie žiakov 5. ročníka T 5-2016

Naše úspechy – ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov

V tomto školskom roku sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka  T-5-2016.

Naši absolventi v tomto testovaní obstáli výborne.  

Výsledková listina žiakov T-5-2016 ( chýbajú 2 žiaci – požiadali sme o zaslanie výsledkov)

Na porovnanie – priemerné výsledky žiakov v SR :

– matematika – 18,7 bodu, úspešnosť 62,3 %

– slovenský jazyk – 18,9 bodu, úspešnosť 63,1 %

Matematika

Meno a priezvisko Body Úspešnosť Percentil
E.G. 15 50% 27,4
N.T. 30 100% 98,8
V.M. 23 76,7% 63,1
P.B. 24 80% 69,0
M.S. 28 93,3% 91,9
A.B. 30 100% 98,8
V.Š. 24 80,0% 69,0
S.T. 23 76,7% 63,1
K.B. 19 63,3% 42,5

 

Slovenský jazyk a literatúra

Meno a priezvisko Body Úspešnosť Percentil
E.G. 23 76,7% 64,9
N.T. 29 96,7% 98,0
V.M. 17 56,7% 31,4
P.B. 24 80,0% 71,9
M.S. 24 80,0% 71,9
A.B. 29 96,7% 98,0
V.Š. 25 83,3% 78,7
S.T. 23 76,7% 63,1
K.B. 16 53,3% 27,5

Ponuka práce

Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná – Babkov príjme asistenta učiteľa na čiastočný úväzok do MŠ Babkov . Kvalifikačné predpoklady – v zmysle platnej legislatívy. Žiadosť so životopisom zasielajte na adresu: ada.majsniarova@gmail.com alebo na adresu: ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Svinná 105, 013 11 Lietavská Lúčka. Viac informácií na telefónnom čísle: 041/5688633, 0910951380

Spevácka súťaž

Kto je najlepším spevákom sme sa dozvedeli 25. januára na Speváckej súťaži ŠKD.

 1. miesto :  Klaudia Beciková – 1.trieda
 2. miesto : Zuzana Dolinajcová, Saška Sajdová – 4. trieda
 3. miesto : Timea Ševčíková – 2. trieda

                             Blahoželáme !

Oznam o prerušení prevádzky MŠ Lietavská Svinná

OZNAM 

Riaditeľka ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov oznamuje, že  na základe rozhodnutia RUVZ v Žiline  je prerušená prevádzka v MŠ Lietavská Svinná

od 25.01.2017 do 31.01.2017. Nástup do MŠ dňa 1.2.2017.

Odôvodnenie :

RÚVZ so sídlom v Žiline vydal rozhodnutie o zákaze činnosti – výchovno-vzdelávací proces v MŠ Babkov, na základe telefonického oznámenia RŠ o zvýšenej chorobnosti (56,7%).

Zákaz sa vzťahuje aj na organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí pre deti a mládež.

Pozvánka na ples MŠ Lietavská Svinná

Pozvánka na 7. ročník plesu
Rodičovský výbor Materskej škôlky v Lietavskej Svinnej Vás srdečne pozýva na 7. ročník plesu materskej školy tzv.
„Škôlkársky ples“.
Ples sa bude konať v Kultúrnom dome v Lietavskej Svinnej 4. 2. 2017 o 19:00 hod. Cena vstupenky je 20 €/osobu.
Vstupenky je možné nahlásiť u pani Silvii Zelníkovej, ako aj zaplatiť a vyzdvihnúť.

K vstupenke sú započítané dve jedlá, z toho jedno hlavné s polievkou a druhé jedlo je po polnoci, fľaša výborného vína a jeden TOMBOLOVÝ LÍSTOK na fantastické výhry.
Výťažok plesu bude použitý pre škôlku v Lietavskej Svinnej.
Tešíme sa…
Rodičovský výbor
Materskej školy v Lietavskej Svinnej

Oznam o prerušení prevádzky MŠ Babkov

OZNAM 

Riaditeľka ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov oznamuje, že  na základe rozhodnutia RUVZ v Žiline  je prerušená prevádzka v MŠ Babkov

od 14.12.2016 do 20.12.2016. Nástup do MŠ dňa 21.12.2016.

Odôvodnenie :

RÚVZ so sídlom v Žiline vydal rozhodnutie o zákaze činnosti – výchovno-vzdelávací proces v MŠ Babkov, na základe telefonického oznámenia RŠ o zvýšenej chorobnosti (65,21%).

Zákaz sa vzťahuje aj na organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí pre deti a mládež.

Ustanovujúce zasadnutie Rady školy

Riaditeľka školy oznamuje, že ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov sa uskutoční dňa 8.12.2016 o 16:15 v budove ZŠ Lietavská Svinná.

Zvolení a delegovaní členovia rady školy : 

 1. Daniela Košová – THP zamestnanci
 2. Eva Hrtánková – pedagogickí zamestnanci ZŠ
 3. Andrea Hrtánková- pedagogickí zamestnanci MŠ
 4. Daniel Ďuriak – rodičia ZŠ
 5. Michal Masný – rodičia MŠ Lietavská Svinná
 6. Ľubica Cibulková – rodičia MŠ Babkov
 7. Ing. Ivan Feik – poslanec OZ, delegovaný zriaďovateľom
 8. František Šmehýl – poslanec OZ, delegovaný zriaďovateľom
 9. Monika Ševčíková – delegovaná zriaďovateľom