rodicko

Rodičovské združenie

Dňa 15.06.2017 o 16:00 sa uskutočnia triedne schôdzky rodičov v jednotlivých triedach. Srdečne Vás pozývame.
Z programu :
1. Výchovno vyučovacie výsledky žiakov v šk roku 2016/2017
2. Zabezpečenie školy v prírode na budúci školský rok -september 2017
3. Predĺženie činnosti ŠKD do 17:00.
a iné.