Záložka do knihy spájajú školy – projekt

V tomto školskom roku prebiehal už desiaty ročník projektu Záložka do knihy spája školy. Tento rok na tému List za listom – baví ma čítať . Ako partnerská škola nám bola pridelená ZŠ Krumvíř z ČR. Záložky od kamarátov deti veľmi potešili. Dostali sme aj list ( klikni na odkaz )

LIST

Nevedeli sme si vybrať