Všetky príspevky Ada Majsniarova

Záložka do knihy spája školy : Čítam, čítaš, čítame

Každoročne sa zapájame do česko-slovenského projektu : Záložka do knihy spája školy. V tomto školskom roku sme ako partnerskú školu mali pridelenú ZŠ a MŠ Pavlíkov. S kamarátmi z ČR sme si vymenili záložky, ktoré sme vyrobili, listy, pohľadnice a aj sme sa dozvedeli niečo o ich škole, obci, kraji z prezentácie, ktorú nám poslali. Ďakujeme Obecnému úradu, ktorý nám poskytol propagačné materiály, pohľadnice a upomienkové predmety o našej obci.

Čítame spolu

Medzinárodný deň školských knižníc si každoročne pripomíname dňa 24. októbra. Na našej škole tento deň ešte ozvláštnime a obohatíme ďalšou zaujímavou aktivitou Čítame si rozprávku.  Na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa zapájame do aktivity Čítame spolu.

Aj ňou chceme v školskom roku 2016/2017, ktorý je vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti, rozvíjať vzťah žiakov k čítaniu, zatraktívniť čítanie kníh, získať pre knihu široký okruh fanúšikov. Zámerom spoločného čítania knihy je aj upevnenie pocitu spolupatričnosti a súdržnosti. Spoločné čítanie bude prebiehať v I. triede od 8:00 do 9:00 V snahe nás podporujú aj významní slovenskí športovci, ktorí sa stotožňujú s myšlienkou hesla Roku čitateľskej gramotnosti – „Myslenie je pohyb“.

Týždeň čistoty

V týždni 17.10.-21.10. prebiehal týždeň čistoty. Triedne kolektívy súťažili v udržiavaní poriadku a čistoty, Hodnotila sa : čistota šatne, triedy, uterákov a rúk. Detská porota s pani vych. Súkeníkovou každý deň prideľovala body. Zvíťazili tretiaci. 

Zdravá desiata

Pani učiteľka Sivá pripravila pre žiakov aktivitu Zdravá desiata, zameranú na pripomenutie si Svetového dňa zdravej výživy. Okrem besedovania o zdravej výžive sme tvorili  triedne projekty – plagáty . Práce detí si môžete pozrieť v priestoroch školy. Krásny a nezvyčajný plagát vytvorili druháci.

zdravá desiata1zdravá desiata2

Z rozprávky do rozprávky

A zase sme športovali. V rámci projektu Chceme zdravé a hravé deti pripravila pre nás p. vych. Paraíková aktivitu  Z rozprávky do rozprávky. Súťažilo sa v disciplínach : Nakŕm draka!, Let na metle ,  Čarostrelec, Čarovné topánky a Valibuk. Všetci súťažiaci mali veľkú snahu uspieť a získať všetky pečiatky do rozprávkového preukazu, napriek tomu tento rok nikto neuspel . Nuž, treba viac trénovať.

Školská olympiáda

V rámci projektu Chceme zdravé a hravé deti sa uskutočnila v septembri Školská OLYMPIÁDA.  Všetci sa snažili dosiahnuť čo najlepšie výsledky. 

Víťazi : beh na 20m  – Dominik Jamečný

preskoky cez švihadlo – Tánička Hudecová

hod na cieľ – Dominik Jamečný

skok z miesta – Riško Rybár 

Blahoželáme !!!

Školský MARATÓN

Dňa 8.9.2016 sa na školskom ihrisku uskutočnil Školský MARATÓN. Žiaci našej školy spoločne odbehli 51 968 metrov. Ďakujeme všetkým, ktorí svojím výborným behom prispeli k tomuto spoločnému výkonu.

Naši najlepší bežci : 1. miesto  Maroško Becík – 5 800 m

                                             2. miesto Dominik Jamečný – 5 568 m

                                              3. miesto Saška Sajdová – 4 988m

Blahoželáme !